[1]
Fernández Fernández, X. 2020. García Arias, Xosé Lluis (2017). Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) (A-B). Universidá d’Uviéu & Academia de la Llingua Asturiana. Añada: revista d’estudios llioneses. 1 (may 2020), 123–124. DOI:https://doi.org/10.18002/ana.v0i1.6229.