Álvarez Guerrero, D. (2022). Teorías das ideoloxías lingüísticas aplicadas ao discurso de galegofalantes do Bierzo Occidental. Añada: Revista d’estudios Llioneses, (3), 35–48. https://doi.org/10.18002/ana.i3.7306