Tort i Donada, Joan, Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona