Guitián Rivera, Luis, Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago, España