Alvarez-Balbuena García, F. «Estudiu histórico-etimolóxicu de la toponimia mayor del términu municipal d’Ordás (Llión) = A historical-etymological study of the major place-names of Ordás (León)». Añada: revista d’estudios llioneses, n.º 1, mayo de 2020, pp. 101-20, doi:10.18002/ana.v0i1.6165.