Khorasani, Manouchehr Moshtagh, Razmafzar Organization, Germany