López González, Cándido, Universidade da Coruña, España