[1]
V. Paül i Carril, J. Tort i Donada, y G. Molleví i Bortoló, «Propuesta de unidades de paisaje agrario en la Región Metropolitana de Barcelona = Proposal for agricultural landscape units in the Barcelona Metropolitan Region», Polígonos, n.º 16, pp. 55–86, jul. 2012.