, Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona