, Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago, España