Filgueira Vizoso, Almudena, Universidade da Coruña - España, España